FranklinCovey ČR Logo Bílé
Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

Český filozof a ekonom

Téma:

Metamorphosis – Proměny ekonomie od počátku bohatství a výhled do budoucnosti

Biografie:

PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Český ekonom, filozof a vysokoškolský učitel. Působil jako hlavní makroekonomický stratég bankovní instituce ČSOB a poradce prezidenta republiky Václava Havla.

Zasedal také v Národní ekonomické radě vlády. Je mediálním komentátorem, řečníkem (ELAI; London Speakers Bureau), pořádá přednášky.

Mezinárodní ohlas získala jeho kniha o filozofii a ekonomii Ekonomie dobra a zla, bestseller přeložený do 22 jazyků.

V roce 2020 se stal autorem anglického podcastu CzechMate.

Václav Němec

Václav Němec

Český filozof

Téma:

Krize, transformace a budoucí výzvy

Biografie:

doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D.

Český filozof, odborně se zaměřující kromě jiného na pozdně antickou a středověkou filozofii, filozofii 20. století, filozofickou antropologii a filozofii práva.

Po roce 1989 vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval několikaleté studijní pobyty na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově a na Svobodné univerzitě Berlín.

V roce 2006 obdržel doktorát a 2018 se habilitoval v oboru dějin filozofie. V současnosti působí v Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a jako vědecký pracovník ve Filosofickém ústavu Akademie věd ČR.

Zaměřuje se na antickou a středověkou filozofii, filozofii 20. století, filozofii práva a politickou filozofii. Překládá filozofickou literaturu z němčiny (např. Hannah Arendtová, Karl Jaspers, Martin Heidegger).

Bývá častým hostem veřejnoprávních médií, kde komentuje současné dění. Angažoval se též v řadě občanských iniciativ. Je autorem mnoha odborných statí a několika knih.

Helena Horská

Helena Horská

Hlavní ekonomka - Raiffeisenbank (Česká republika)

Téma:

(Re)vize Česka

Biografie:

Ing. Helena Horská, Ph.D.

V současné době působí na pozici hlavní ekonomky Raiffeisenbank a.s. a členky Dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. V roce 2018 byla jmenována do Výboru pro makroekonomické prognózy. Nyní také působí v rámci občanské iniciativy, think tanku, KoroNERV-20.

Příležitostně přednáší na vysokých školách. Patří mezi uznávané odborníky na měnovou politiku. Je autorkou mnoha odborných publikací, včetně článků o cílování inflace, které publikovala během postgraduálního studia na Institutu světové ekonomiky v Kielu.

Titul PhD obhájila na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studií získala několik ocenění včetně titulu „Mladý ekonom roku 2001“.

Její prezentace a vystoupení jsou dynamické a poutavé. Její moto zní: štěstí přeje připraveným.

Monika Fenyková

Monika Šoltés Fenyková

CEO - Cloud Holding

Téma:

Transformace lídrů: Jak podporovat spolupráci a přípravu nových generací na klíčové role v organizaci.

V diskusi se zaměří na novou dynamiku vedení v kontextu generačních rozdílů. Hledáme společné oblasti, kde mohou zkušené generace předat své know-how a kde je vhodné otevřít prostor pro inovace a nápady mladších kolegů. Jak můžeme propojit tyto perspektivy pro úspěšné vedení firem? Společně budeme hledat odpovědi na tyto a další otázky.

Biografie:

Monika Fenyková je ženou s více než dvacetiletou zkušeností v oblasti transformace firem směrem k udržitelnému růstu s důrazem na kvalitní vztahy a vzájemnou důvěru.

Odhaluje náročné výzvy a hledá cesty, které vedou k význačným výsledkům. Během 17 let vedla různorodé týmy a transformovala skupinu Visual Communication (AV MEDIA).

V posledních 5 letech stojí v čele společnosti iPodnik Cloud, která se zaměřuje na poskytování špičkových cloudových služeb, vedené týmem IT specialistů, věnujících se této oblasti s nadšením a kompetencí. Kromě leadershipu se věnuje behaviorální psychologii a psychoterapii.

Její přístup k vedení kolegů zdůrazňuje důležitost odhodlání a soustředění se na klíčové aspekty práce, vždy však s podporou a spravedlností na paměti.

Jana Procházková

Jana Procházková

Head of People Care Team HR Buddy - Applifting

Téma:

Jak dostát hodnotám tyrkysové firmy v době krize aneb Jak udržet v tyrkysové firmě spokojenost zaměstnanců a neztratit jejich motivaci v době krize, která se odehrává jak uvnitř firmy, tak ve vnějším světě.

Biografie:

Jana Procházková se pohybuje v oblasti HR osmým rokem, aktuálně čtvrtým rokem v Appliftingu jako Head of People Care Team. Má zkušenosti s kompletním life-cyclem zaměstnance, včetně recruitmentu.

Její aktuální zaměření cílí především na témata spojená s rozvojem lidí, jejich motivace a sbírání softových dat v čase. Vzhledem ke svým začátkům na účetním oddělení si ponechala i lásku k datům a číslům.

Má vášeň pro strategické projekty, baví ji být přímo uprostřed změn paradigmat v Appliftingu nebo v hlavách jednotlivých Applifterů.

Robert Zatloukal

CEO - Promens Zlín

Téma: 

Transformace firemní kultury

Cesta k postupné změně firemní kultury se odvíjela od cíle vybudovat konkurenceschopný podnik s dlouhodobě udržitelnými výsledky a vztahy. Na počátku bylo osobní rozhodnutí, že řídit a vést podnik se dá nějak jinak než jen tlakem a v trvalém stresu. 

Jak se touto transformací měnila spolupráce lidí i výkonnost organizace a jaké výzvy bylo třeba překonat, aby se firma dostala tam, kde je dnes?

Biografie:

Robert Zatloukal firmu vnímá jako sociální systém a prosperita pro něj znamená výsledky, vztahy a službu. Budování podniku proto postavil na rozvoji svých spolupracovníků.

Propojuje tradiční svět KPIs se světem human skills. Do podniku integruje i svou zkušenost jako kouč výcviku Neuroleadership a Somatic Experiencing. Inspiruje ho Baťovo heslo „Nejprve vybuduj sebe a pak podnik“.

V roce 2015 se stal prvním interním lektorem programu „7 návyků efektivních lidí“ v ČR a SR, je jím dodnes a sám vede řadu seminářů uvnitř firmy. Tato role mu umožňuje lépe vnímat a uvolňovat potenciál pracovníků a přispívat k jejich rozvoji v pracovní i osobní rovině.

Několik let zastává funkci předsedy představenstva Krajské hospodářské komory Zlínského kraje.

 

Miroslav Bulín

Miroslav Bulín

Regional Vice President CZ/SK/HU – LaLorraine

Téma:

Jak proměnit myšlení lidí a sladit organizaci k budoucím výzvám. Od teorie k praxi

Biografie:

Miroslav Bulín má přes 25 let zkušeností z různého prostředí. Pracoval pro americkou, francouzskou a nyní belgickou firmu. Prošel si kulturou celosvětového lídra, kulturou velké konzervativní rodinné firmy i kulturou rodinného dravce. Ve všech případech dovedl firmu na pozici market leadera.

13 let pracuje v potravinářství a má možnost řídit firmu s vyspělou lokální výrobou. Za největší kapitál považuje spolupracující tým. Věří, že ryba smrdí od hlavy. Firemní hodnoty jsou pro něj životní styl. Jako absolvent MatFyzu si musel najít cestu k soft skills, které nyní řadí na první místo na svém dovednostním žebříčku.

Tomáš Kopecký

Tomáš Kopecký

CEO FranklinCovey ČR a SR

Téma workshopu:

Transformace: Jak proměnit myšlení lidí a sladit organizaci k budoucím výzvám?

Biografie:

Tomáš vede společnost FranklinCovey v České republice a na Slovensku od roku 2005 a od roku 2016 je jejím majitelem. Věnuje se konzultační činnosti zaměřující se na systémové změny, především schopnost firem realizovat strategické cíle, budování agilních organizací a změnu firemní kultury.

„Smysl má dělat jen smysluplné věci. Plnit cíle, které smysl postrádají, nepovznáší nikoho.“ Toto své základní nastavení Tomáš vkládá do spolupráce se svými klienty, pomáhá jim dosahovat jejich cílů při maximálním zapojení všech zúčastněných.

Jedenáct let pracoval v různých manažerských pozicích v nadnárodních společnostech v oblasti automobilového průmyslu – Rover&Land Rover a Ford Motor Company. Načerpal bohaté zkušenost v různých manažerských pozicích, především v oblastech prodeje, řízení dealerské sítě a lidských zdrojů.

Zajímá se o dějiny společností a jejich vývoj v kontextu rozvoje myšlení, náboženství, technologického rozvoje a ekonomických vztahů.

Gerhard Knop

Gerhard Knop

Konzultant a lektor FranklinCovey
CEO Leadership Synergy Community

Téma workshopu:

Tři brzdící síly transformace: čas, nedůvěra, předsudky

Biografie:

Gerhard se zaměřuje zejména na témata vize, důvěry a je propagátorem zdravé, pozitivní firemní kultury, kterou považuje za základ dlouhodobých úspěchů organizací i zaměstnanců.

Strávil 25 let ve vedoucích pozicích v bankovnictví a automobilovém průmyslu. Zažil velké transformace se vším pozitivním i negativním včetně vlastních chyb a úspěchů kolegů i jejich týmů.

Dnes je konzultantem společnosti FranklinCovey, ředitelem Leadership Synergy Community s.r.o.. Je také implementátorem změn myšlení i procesů, pořadatelem inspirativních minikonferencí i vzdělávacích aktivit. Zaměřuje se na propojení tvrdých firemních procesů (bývalý finanční ředitel, srdcem analytik a controller, mozkem personalista) s odkrýváním potenciálu v jednotlivcích a týmové spolupráci.

Celoživotně se snaží propagovat a podporovat Karlovarský region, kde také žije. Je zapojen v lokálních aktivitách Hospodářské komory, platformy Žijeme regionem či nohejbalového oddílu SK LIAPOR Karlovy Vary.

PŘEDPRODEJ

Kontakt byl odeslán.

Jakmile zahájíme prodej vstupenek. Budeme vás kontaktovat. Hezký den vám přeje organizační tým.

REGISTRACE ÚČASTNÍKA KONFERENCE

Registrace úspěšně provedena

Potvrzení o registraci jsme zaslali na vámi uvedený email. Brzy se s vámi spojíme. Pokud jste však potvrzení neobdrželi, ověřte složku spamu. Hezký den vám přeje organizační tým akce.